۱- برگ سنا: شاید پر ... - گزینه اول دارویی در درمان یبوست بیمارانی که ... خواص و طرز تهيه انواع ...
برگ سنا در اثر جوشاندن خاصیت مسهل بودنش را از دست می‌دهد. ... طب سنتی و خواص گیاهان دارویی.
برگ همه ی گونه‌ها ... نوع وارداتی از نظر گیاه‌شناسی با هم متفاوت می ‌باشند، ولی از نظر خواص ...
برای سرعت بخشیدن در ترمیم شكستگی استخوان از ضماد برگ درخت ... طب سنتی و خواص گیاهان دارویی.