فیلم, ویدیو های خلیج العربی. در حال بارگذاری کانال‌های تلویزیون را زنده در آپارات ببینید!
The Persian Gulf (Persian: خلیج فارس‎‎) (Arabic: الخليج الفارسي‎‎) is a mediterranean sea in Western Asia. An extension of the Indian Ocean (Gulf of Oman) through the Strait of Hormuz, it lies between Iran to the northeast and the Arabian Peninsula to the southwest.
آهنگ جديد با دیدگاهي متفاوت از میلاد بلک رز و خواننده ی عرب زبان حسین مشهور به نام خلیج ...
نقشه های عربی خلیج ... (۱) خلیج العربی(۱) خلیج همیشه فارس(۱) خلیج عربی(۱) خلیج فارس(۱) ...