دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین خط فقر مطلق (شدید) کشوری در سال 83 را 238 هزار ...
تراز: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق اعلام بانک جهانی، خط فقر در سال 57، 40 درصد در سال 76، 20 ...
سرانجام پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین انتشار رسمی خط فقر در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای ...
Nov 05, 2014 · نرخ جدید خط فقر اعلام شد نرخ جدید خط فقر اعلام شد کمترین و بیشترین خط فقر در ایران چق