جلوه‌هاى صوتى شامل صداى محيط، افکت و به‌صورت نادر، موزيک و سرود است که از همهٔ آنها ...
گوشی های سامسونگ استقبال بسیار خوبی در ایران داشت, البته تا قبل از ورود گوشی های پیشرفته حال ...
، Amine‐functionalized boehmite nanoparticle‐supported molybdenum and vanadium complexes: Efficient catalysts for epoxidation of alkenes"، Chinese Journal of ...