ختنه زنان چیست ... سپس بر روی آن سوراخ‌های کوچکی در نزدیکی مجرای ادرار و دهانه‌ی رحم ایجاد ...
سازمان ملل متحد گزارش داده است که ‘دولت اسلامی عراق و شام’ (داعش) دستور ختنه زنان ۱۱ تا ۴۲ ...
Sep 01, 2014 · Video embedded · در اکثر کشورهای عربی و آفریقایی از جمله مصر ختنه دختران انجام می شود, ختنه زنان چه ...
سپس بر روی آن سوراخ‌های کوچکی در نزدیکی مجرای ادرار و دهانه‌ی رحم ایجاد ... ختنه زنان چیست ...
ختنة زنانه چیست؟,در باره علل انجام ختنه دختران و اینکه در این کشورها زنانِ ختنه‌نشده به ...