بجنورد- خبرگزاری مهر: آیین سنتی و مذهبی ختنه سوران با انجام آیینی از جمله حنا بندان ، شام و ...
‏نظامنامۀ نكاح، عرعسى، ختنه‌سورى: Author: Afghanistan ‏افغانستان. Publisher: Kābul, Maṭbaʻ-i Ḥurūfī Māshinkhānah ...
رسوم ازدواج مراسم حنابندان مراسم ختنه سوري شب چله , مراسم تولد , فرهنگ و رسوم ایران , آداب و ...
دربحث آداب ورسوم به موارد مختلف همچون خواستگاري، عروس كشان، نام گذاري نوزاد، ختنه سوري ...
Mar 19, 2013 · آئین سنتی و مذهبی ختنه سوران با انجام آیین مختلف از جمله حنا ... انجمن ختنه, ختنه سوري, ...
- مراسم "شب حنا، شريني خوري، نامزدي، لفظ گيري، ختنه سوري، شب شش، خويش خوري، تق جمعي، پا وازي ...
متاسفم! همان لحظه اى كه نواز شريف در كنفرانس يک بار ديگر اعلام كرد كه دشمن افغانستان دشمن ...
درمراسم ختنه سوري يا عروسي سده«آرين شهر»، اسب چوبي درست كرده بطوري كه سراسب ازچوب وخود ...
مراسم ختنه سوري شب قبل ازجشن همه اقوام وخويشان را دعوت كرده ظرفي پرازحنا نموده ابتدا دست ...