خبری از آن خانه جنوبی یک طبقه با آجرهای قرمز رنگ نیست؛ احمدی‌نژاد خانه ... احمدی‌نژاد در ...
احمدی نژاد در آخرین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود با مردم گفت: ... خانه ي نارمك احمدي نژاد, ...
Video embedded · آقاي احمدي نژاد انشالله ... برو خودت و خانواده است برنگردد دکتر احمدی نژاد در قلب مردم است ...
احمدي‌نژاد امروز ديگر براي سخنراني‌اش مقدمه نمي‌آورد، اصل حرفش را هم نمي‌زند و نتيجه هم ...