خاطره زایمان طبیعی من!!!!! روز ٢٩ بهمن رفتم دکتر آخه خیلی دیر شده بود و هفته چهلمم تموم شده بود ...
اگر شما مادر عزیز وبلاگ دارید و از خاطره ی روز زایمانتون اونجا نوشتین خوشحال میشیم که همون ...
ما مادران، اينجا خاطره تولد معجزه هاي كوچك ... - مامور بيمه وقتي فهميد طبيعي زايمان كردم بهم ...
خاطره زایمان ... با سختي ها و شيريني هاش ميگذشت و من تا هفته 20 بارداري حتي به زايمان طبيعي ...
روز یکشنبه ٢٩ فروردین بود .صبح از خواب بیدار شدم و خوب بودم .طبق معمول بلند شدم و صبحونه رو ...
اگر شما مادر عزیز وبلاگ دارید و از خاطره ی روز زایمانتون اونجا نوشتین خوشحال میشیم که همون ...