حمد منتظر قائم در سال 1327 هجري شمسي در يک خانواده‌ي مذهبي و کم بضاعت در شهر فردوس به دنيا ...
یک بار شبکه مستند شعری از ” شمس تبریزی ” پخش کرد که خطاب به خداوند بود؛خیلی به دلم نشست.
آشنایی با زندگی و آثار پابلو پیکاسوپابلو پیکاسو یکی از پرکارترین و بانفوذترین هنرمندان قرن ...
به سلامتی دختر و پسری که … سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . . سلامتی دختری که یه روزعاشق شد. . .
این اشک پرنده یا که اندوه من است. یا نامه ی اعتراف عاشق شدن است. می بارد و می نویسد و می خواند
فوران آتشفشان اتنا به تازگی برای چند نفر از خبرنگاران شبکه بی بی سی که مشغول تصویربرداری از ...