روانشناسان دانشگاه کوئین با مطالعه بیش از 40 گربه خانگی به مدت چند هفته به این نتیجه رسیدند ...
Jul 05, 2016 · بر اساس یک تحقیق جدید گربه ها ، سگ ها ، طوطی ها و حتی ماهی ها هم چپ دست یا راست دست هستند ...
Apr 19, 2011 · کدام حیوانات چپ دست هستند ایسنا : بر اساس یک تحقیق جدید گربه ها ، سگ ها ، طوطی ها و حتی ماهی ها ...
فروش سگ و خرید توله سگ خانگی در لوسی پت. لوسی پت اولین سایت خرید سگ و فروش سگ در ایران می باشد ...
شما با دست چپ مي نويسيد يا با دست راست؟ پژوهشگران معتقدند هر يک از اين دو گروه داراي ويژگي ...
Image caption کانگوروی قرمز پژوهشگران این حیوانات را در زیستگاه طبیعی خود مطالعه کردند و ...
دانستنی ها در مورد حیوانات. ... آیا می دانید ۵۶ درصد افرادی که چپ دست هستند ، تایپیست اند ؟
استفاده از دست چپ را ... پژوهشگران به بررسی سایر حیوانات پرداخته‌اند تا بتواند معمای چپ ...
بیشتر افراد راست دستند و نیمکره چپ مغزشان روی قابلیت‌های زبانی کنبه نظر می‌آیترل دارد و ...