سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده های اسیدپاشی در تهران ...
اجرای حکم خبرساز قصاص در یک پرونده اسیدپاشی به تعویق افتاد. بر اساس حکم دادگاه قرار بود مجرم ...
پرونده اسیدپاشی ... یا عاملان مامور کرد و رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت که حکم ...
اخبار اجتماعی جرم اسیدپاشی , قصاص عامل اسیدپاشی,حکم قصاص اسیدپاشی, اسیدپاشی,پرونده ...