حمله هوایی ترکیه به شمال عراق ... وی افزود در حملات هوایی دیشب ارتش ترکیه به اعضای پ ک ک و غیر ...