در جریان درگیری نیروهای عراق با منافقین برای برچیدن اردوگاه این گروهک تروریستی 3 عنصر گروهک ...
صدها تن در حمله ارتش عراق به کمپ ... نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف و درگیری با ...
محکومیت حمله به اردوگاه اشرف. ... حمله نظامی مرگ بار ارتش و نیروهای امنیتی عراق به کمپ اشرف ...