قوانين و مقررات; عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی ...
یوسف مجتهد: ایثارگرانی که مشمول دریافت حقوق هستند عبارتند از: افراد تحت تکفل شهید شامل همسر ...
اعضای فراکسیون ایثارگران ... 2-یک آزاده را می شناسم که بازنشسته شهرداری و حقوق بازنشستگی اش ...
قابل توجه: بطور كلي در سيستم هاي بيمه اي مورد اعمال در ايران ، حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس ...
مشاهده جدول زمانبندی نظام پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانی که از بانک رفاه ...