... حسن روحانی/ حضور اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در کابینه. ... اصلاح طلبان در شورای شهر ...
درخواست اصلاح‌طلبان از روحانی: ... طلبان به روحانی در ... دوم روحانی و حضور زنان در ...
مراسم افطاری رییس جمهور با حضور اصلاح طلبان ... روحانی با اصلاح‌طلبان ... کابینه حاضر در ...
... احتمال عبور اصلاح طلبان از «روحانی ... و فرمان کابینه را در ... اعلام حضور در ...
انتقاد اصلاح طلبان از کابینه روحانی با ... آقای روحانی در زمان ... اصلاح طلبان حاضرند ...
مراسم افطاری رییس جمهور با حضور اصلاح طلبان ... از اعضای کابینه حاضر در این ... روحانی پس ...
درحالیکه هر روز اصلاح طلبان نامی تازه به عنوان آلترناتیو روحانی برای حضور در رقابت ها مطرح ...