پرسيده بود كه پسر من،عباس شجاع و دلاور من چگونه شهيد شد؟دلاورى حضرت ابوالفضل ... شهید مدافع ...
از سؤالات اساسی در ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی(ع) آن است که: آیا به ساحت حضرت فاطمه (ع) نیز ...
مشک او پاره شد ... هر کی پا عشقت بشینه آخر کارش همینه ... افتخار علی حضرت عباس (جدید سال 88) 2,510:
× کی مخلص تره؟ !!! ... × ابوالفضل جبهه ها، شهید حسین خرازی × کربلا × توسل به حضرت ابوالفضل ...
حضرت ابوالفضل ... رسید .و بعد از آن روز موته بود که فرزند عمویش جعفر بن ابیطالب در آن شهید شد . ...