كسی كه وظیفه او حج تمتع است ، باید پیش از حج ،عمره تمتع بجا ... به چه ترتيبي در كتاب قرآن ...
حج تمتع - حج بر چه ... اگر هزينه‏هاى حجّ فزونى يابد، ملاك در استطاعت توانايى‏شخص است در ...
کيفيت حج افراد مانند حج تمتع است با اين تفاوت که قربانی در حج تمتع واجب است ... چه روزی است ...
حج عمره با توجه به مستحب بودن آن تفاوت عمده ای با حج تمتع ... است و در صدد ... جیب چه کسانی می ...
به زائران حج ارائه كرد اما مهم‌ترين توصيه به زائران حج اين است: در ... حج تمتع سال جاري در ...