معاون اول رييس جمهور با اشاره به جايگاه قاره افريقا درسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ...
معاون اول رئیس جمهور سمت مهمی در دستگاه ... حبیبی از سال 68 تا 80 معاون اول هاشمی و خاتمی بود و ...
این مقام در اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ به قوه مجریه افزوده شد و حسن حبیبی ... معاون اول رئیس جمهور ...
دکتر معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در ... دکتر روحانی در دیدار معاون اول رییس جمهور ...
معاون اول رئیس‌جمهور. سه شنبه 17 مرداد 1396 - 20:00 فارسی | ... معاون اول. دفتر رئیس‌جمهور. صفحه ...
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب ...
کیش - ایرنا - معاون اول رییس جمهور دقایقی پیش در جریان سفری دو روزه و به منظور بهره برداری و ...