دانشگاه تهران; ... ابراهيم حاتمي‌كيا ... وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در تهران ...
برای اولین بار در ... (زاده ۱ مهر ۱۳۴۰، تهران) ... ديده بان ۱۳۶۷ به کارگردانی ابراهيم حاتمي كيا.
بر اساس برخي شنيده‌ها، حاتمي‌كيا كه در تلاش براي ... در تهران! ... در دانشگاه ...
محمد رضا جوادی یگانه عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در یادداشتی ... حاتمي كيا در ساخته هاي ...
ابراهيم حاتمي كيا . ... نويسي از دانشگاه هنر. با ساخت فيلمهاي كوتاه و مستند در رابطه ...