ولی برعکس بازی دنی لوید و جک نیکلسون ... دارا بودن قدرت درخشش در مورد پسر جک و اشپزه تو فیلم ...
داستان درخشش در سال ۱۹۷۷ روانه بازار نشر شد، سه سال بعد توسط نابغه سینمای ... جک نیکلسون, ...
فعالیت ۱۰ ماهه برای ساخت «درخشش» جک را ... ترقی برد.نام «جک نیکلسون» در دسامبر ۱۹۹۶ بر ...
لازم به ذکر است که خوده استیون کینگ از انتخاب جک نیکلسون برای بازی در این ... در درخشش هم جک ...
متن گفت‌وگوبا جک نیکلسون ... وی را می توان با بازی در فیلم های "درخشش"استنلی کوبریک ...