در این میهمانی افرادی چون کارلی کلاوس، عزیز انصاری، لینا دانمر، جک آنتونوف و... دعوت بودند.
اقتصاد ایران: ستاره ها برای خانه، حلقه نامزدی، جشن عروسی، لباس و آرایش خود هزینه زیادی می ...