در طول جنگ جهانی دوم ... در چند سال ... ، بلکه توسط نیروی هوایی انگلستان به عمل می‌انجامید.
سال به طول انجامید. جنگ به صورت ... صلح در سال دوم جنگ مانع ... در طول جنگ جهانی دوم ... در چند سال ...
... جهانی دوم بود. جنگ جهانی دوم به ... چند ماه پس از جنگ جهانی اول ... در طول‌ بیست‌ سال ...
... در سال 1936 انجامید. پس‌ از جنگ‌ جهانی ... در طول‌ 20 سال ... نظامی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ به ...
جنگ جهانی دوم ... را می‌توان به چالش کشید و حذف…,جنگ جهاني ... ,جنگ جهاني دوم چند سال طول ...
... در طول چند سال آینده ... جنگ جهانی دوم: ... ای حدود 1000 سال به طول خواهد انجامید و بنام ...
در طول جنگ جهانی دوم ... با حمله دوم آلمان در سال ... و فرانسه کمتر از شش هفته به طول انجامید.
جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 به طول انجامید. در این جنگ ... دوم امپراتور آلمان به ...
... و آغاز جنگ جهانی دوم، با ... که دو هفته به طول انجامید ... در طول سال های جنگ جهانی اول ...
جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ به طول انجامید. در این جنگ ... دوم امپراتور آلمان به ...
نازیها، در طول جنگ جهانی دوم کوشیدند ... تا مارس 1940 به طول انجامید ... طول سال 1942 م ...
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. ... واقع برخی لشکرها به چند لشکر ... بیشتر طول نکشید که ایران ...
... مرکزی پس از سه سال جنگ ... را پذیرفت، جنگ جهانی اول به ... جنگ جهانی دوم ...
شاه بیت نبرد صحرا كه حدود ۳ سال به طول انجامید ... چند دقیقه به ... جنگ جهانی دوم در سال ...
با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸٫ش ... سفارت و چند نفر ... مذاکرات به طول انجامید.
جنگ جهانی اول در ماه ... دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. ... دسامبر به طول می انجامد و ...
در طول سال‌های جنگ تصمیمات ... فطرت آن شش سال به طول انجامید. ... ویلهلم دوم به اسلام ...