انتشار تصاویری از جنایت جدید تکفیری ها در سوریه ... جنایات را در ... در پارلمان برای سلفی ...
به نظر می‌رسد که جنایات گروه‌های تکفیری در سوریه پایانی ندارد و هر روز گوشه‌ای از جنایات ...
### آژانس خبر سوریه ### - جنایات آل ... 6- اسرائیل خود می‌داند که قدرت یافتن سلفی‌ها در سوریه ...
سلفی و وهابی - جنایات وهابیت - بررسي عقاید سلفي ها و وهابي ها در آیینه اسناد - سلفی و وهابی