برای این متن زیبا تصویری که به دلم بشینه پیدا نکردم . لطفا اگه شما تصویر مناسب دارین url اونو ...
جملات زیبای تصویری سرگرمی عکس های زیبا جملات کوتاه ... جمـلاتی الـهام بخـش برای ...
هم بهانه خوبی است برای امیدوار بودن،برای زندگی بهتر داشتن،برای ... جملات زیبا در مورد دل ...
جملاتی بسیار زیبا از بزرگان ... * برای اینكه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو.