جمـلاتی الـهام بخـش برای ... در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او ... درباره ما; تماس ...
بخش زیادی از زندگی ات را صرف این میکنی که دیگران درباره ... یادت باشد که همه ی ... آدم احمق ...
همـــــــه ی دنیــا همـــ نمـــی تونـــه ... درباره : من هنوز همونم ولی یه فرقی ...
جملات زيبا درباره ي ... به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی. و از اون ...
*وان گاه که ضربه های شیشه ی زندگی را به ریشه ... جملاتی زیبا و پر ... با احمق معاشرت و مصاحبت مكن ...
به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف ... بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد ... درباره ما ...
گاوس: ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن! انیشتین: ما در فیزیک تا زمانی که اثبات ...
رایحه ی نور. BirYalniz. خط ... جملات زیبا روز جمعه, جملات زیبا آن سفر کرده, جملات زیبا درباره امام ...
*وان گاه که ضربه های شیشه ی زندگی را به ریشه ... جملاتی زیبا و پر ... با احمق معاشرت و مصاحبت مكن ...