جمهوری اوگاندا ( Republic of Uganda ) واقع است در شرق آفریقا ، غرب کنیا ، شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ...
عید، وحدت و بیداری / نگاهی به عید قربان از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری