این هنرمند مسلمان و شیعه که در جایی گفته است مادربزرگش اصلالتا اهل شیراز بوده و این ها را از ...
شبکه ایران: در دوران اسلامی هنر و مذهب در ایران به صورت نزدیکی به هم مرتبط بودند.
فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 64 - چهره های معرفی شده در نمایشگاه هنرمندان ارمنی ایران
همشهری‌آنلاین: دانشگاه تهران در بهمن سال ۱۳۱۳ با اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ...
شما فکر نمی کنید یک همچین آدمی با این پستهای بالنسبه کلیدی و خوش حقوق که حتمن فعالیتهای جنبی ...
پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...