در بخش دانش آموزی این جشنواره بیش از ۶۸ درصد طرح‌های ارسالی در سال ۱۳۹۴ متعلق به دختران ...
فراخوان بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان ... جشنواره نوجوان خوارزمی برای دانش‌آموزان دوره ...
جشنواره جوان خوارزمی، بخش دانش‌آموزی . ... فرایند پذیرش و ارزیابی طرح‌های جشنواره خوارزمی.
این صفحه فهرست برگزیدگان کشوری جشنواره جوان خوارزمی است: ... بررسی ومقایسه خود پنداری دانش ...
... منتخبین داوری نهایی بخش پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی ... ی ابتدایی ... دانش آموزی جشنواره ...
این مخترع جوان كه عضو پژوهش سرای دانش آموزی بناب نیز هست ... ی جشنواره‏ی جوان خوارزمی ...
سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي برای ... مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی.
هدف از برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی ، ایجاد بستر مناسب و متنوعی از ... فرم ثبت دانش ...
شکل حروف بريل توسط «برنامه ی تعريف ... در مورد جشنواره خوارزمی و همچنین ... دانش آموزی ...
راهنمای پژوهش دانش آموزی ... جشنواره ی نوجوان خوارزمی ... و پرورش جشنواره جوان خوارزمی ...
... سومین دوره جشنواره خوارزمی ... طرح های دانش آموزی نیز در ... و شیوه ها ی ...
آئین نامه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی و پنجمین ... بخش دانش آموزی جشنواره جوان ... ی همکاری | ...
زنگ پژوهش مرجع و حامی پژوهش های دانش آموزی Toggle navigation. صفحه ... جشنواره نوجوان خوارزمی