آیین نامه اجرایی جشنواره جوان خوارزمی - بخش دانش آموزی ... ما 3 تا جشنواره ی خوارزمی داریم که ...
جشنواره جوان خوارزمي، بخش دانش‌آموزی . ... فرايند پذيرش و ارزيابي طرح‌های جشنواره خوارزمی.
جشنواره بین المللی خوارزمی را می توان برجسته ترین رویداد علمی کشور دانست. این مسابقه علمی ...
راهنمای پژوهش دانش آموزی - راهنمایی دانش آموزان مستعد ... اطلاعیه ی جشنواره ی نوجوان خوارزمی
شرکت در هفتمین جشنواره دانش‌آموزی ... به همه ی دانش آموزان ... جوان خوارزمی بخش دانش آموزی;