جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در آغازین روزهای بهار طبیعت و سال نو، آماده سازی مقدمات ...
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین المللی کارتون ضد ... و اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد ...