مدیر ارشد تبلیغات و بازاریابی فروشگاه زنجیره ای تارا ... جشنواره "هفت رنگ ... بندرعباس ...
طراحی و تجهیز فروشگاه زنجیره ای تارا - شعبه ... فیلم تبلیغاتی جشنواره هفت رنگ فروشگاه ...
شرکت الکترونگار (تارا) ... تک رنگ , سه رنگ , هفت رنگ و فول کالر با قابلیت پخش آرم, لوگو, ...