تراز: معاون بازرگانی و خدمات بازرگانی کاسپین با بیان اینکه ادعا شده این شرکت دو فروند ...
پاسخ بانک مرکزی به نامه‌نگاری مجلس/جزییات ... تحریم کاسپین ایر توسط وزارت بازرگانی آمریکا ;
3 سال پیش برای نوشتن یک گزارش عینی که از حقایق ایران ایر ... تحریم بخش هوایی ... کاسپین. بوئینگ ...