Jul 22, 2015 · جزاير مرجاني و جنگل هاي استوايي داراي بالاترين تنوع زيستي در اكوسيستم هاي جهان هستند.
كريمي،الهام.1390.اكوسيستم هاي مرجاني.كندوكاو ... بررسي روند و علل تخريب آبسنگ ها و جزاير مرجاني.