علی دایی پس از تصادف شدید قبل ... آموخته ما از غرب لوکس گرایی و فخر ... خودروی مدرن تمام ...
جذاب ترین و جدیدترین اخبار ... خودروی لوکس علی دایی. پورشه‌ پانامرای علی دایی
ساعت24- خودروی لوکس علی دایی به همراه محمد دایی و نیز برخی از مدیران فوتبالی در تمرینات تیم ...
علی دایی با شکایت از تویوتا باری دیگر در ... کم‌مصرف‌ترین خودروی جهان در ... جدیدترین ...
اما علی دایی در زندگی شخصی خود انعطاف بیشتری دارد و بسیار خوش اخلاق است. اوج خوش اخلاق بودن ...