جان کری وزیر خارجه ... تقدیر کری از نقش ایران در مبارزه با ... عمل کند/ برجام امضای شخص ...
جان کری از نقش عمان در امضای «برجام» با ایران تقدیر کرد ... جان کری از نقش عمان در امضای ...
کری روز سه شنبه پس از پایان دیدارش در عمان ... با ایران حمایت کرد ... کرد. جان کری در دیدار با ...
تقدیر از روسای شعب ... گفت که وی در دیدار با جان کری، همتای ... از امضای برجام، ایران آمریکا ...
این توافق کل دنیا را امن‌تر کرد و نشان داد که ... ایران از امروز رسما ... جان کری: برجام ...
این توافق کل دنیا را امن‌تر کرد و نشان داد که ... ایران از امروز رسما ... جان کری: برجام ...
... متحد گفت که ایران با توافق ... جان کری درباره برجام ... به امضای بیش از 160 کشور ...
وزیر خارجه آمریکا سپس خاطرنشان کرد که با امضای «برجام ... ایران به تعهداتش در ... جان کری از ...
... ای با ایران (برجام) ... ایران در منطقه تلاش کرد تا ... کامل از اهمیت نقش ایران در حل ...
تقدیر از آل پاچینو با حضور اوباما و جان کری + ... از امضای برجام ... با اسکار در لندن; ایران ...
انتظارات تجار از برجام،‌ محقق نشد/ در ... به گزارش تراز ، جان کری در مصاحبه با ... نقش ایران در ...