شهرستان زاهدان در ۵۱۷ کیلومتری شرق شهرکرمان و نیز در نزدیکی کشور پاکستان واقع شده‌است.
یکی از جاذبه گردشگری زاهدان که به بهشت کوهنوردان معروف استو مکان خوبی برای تمرینات سنگ ...
جاذبه های گردشگری زاهدان -این اثر تاریخی به عنوان دانشکده علمی کاربردی میراث فرهنگی، محل ...
یکی از جاذبه گردشگری زاهدان که به بهشت کوهنوردان معروف استو مکان خوبی برای تمرینات سنگ ...