خرید و فروش با بدن نجس اشکال ندارد و در خود معامله ... نقصان و یا زیادی ثمن، صحیح بودن ...
... حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مي ... آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خریده و شرط نكرده ...
قوانين مربوط به معامله ملک و املاک موروثي در ايران چيست؟ ... براي دريافت ثمن و مبلغ معامله ...
شرايط قانوني فسخ قراردادهاي ملکي چيست؟ ... خريداري و ثمن معامله را نقداً پرداخت نموده است .
بيع چيست ؟ بیع در لغت ... ۳- ثمن را می‌دهد و مثمن را در ... از روی رضایت و طیب نفس معامله کنند نه ...
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه ... (ع) كه شرط در حيوان چيست؟
... یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله ... چيست ؟ اگر کسی ...
منظور از اصطلاحات زير چيست ... معين اختيار فسخ معامله باشد و در اين صورت به ... ثمن : آن چنان كه ...
۲۸- ثمن معامله مقطوعاً به عدد و حروف و به ریال و تومان معلوم گردد. ۲۹- سعی شود تمامی پرداخت ...
... كند آيا مشترى مى‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از ... باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
خيار عيب چيست و چه ... با توجّه به اين كه از ثمن معامله 91 را به عنوان بيعانه گرفته است و تا ...
د- آيا مشتري مي‌تواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم ... تعديل ديون پولي چيست؟
حقوقدانان معتقدند وجود عبارتی مبنی بر لغو کلیه اختیارات فسخ معامله ... ثمن معامله ...
این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
... ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ... ثمن ...