ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در ...
ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتماً پول باشد هم¬اکنون در بیشتر معاملات ... مطالبه ثمن معامله;
و ای کاش وجه الضمان ضمن الشرط قید میشد و بروی ثمن معامله اضافه نمیشد،زیرا در آن صورت بیش از ...
این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
معامله معارض را ... كرد؛ اما از لحاظ حقوقي مي‌توان ثمن پرداختي و خسارت را ... متخلف چيست ...
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه ... (ع) كه شرط در حيوان چيست؟