شناسه ثبت نام همان عدد 4 رقمی است که در زمان ثبت نام به شماره تلفن همراه ... شماره حساب یارانه :
برای ثبت نام یارانه در سایت ... سامانه شماره حساب خانوار ... شماره 0017-900-900 بدون نیاز به ...
زمان ثبت شماره حساب در سامانه ... با پشتوانه یارانه اصلا چرا ... بدون اینکه زیاد ...
فرم ثبت نام دريافت يارانه,www.refahi.ir,ثبت نام يارانه ها 93, ثبت نام مجدد یارانه ها 93, ثبت نام جدید ...
بسیاری از هموطنان عزیز هنگام مراجعه به سایت رفاهی به جای شماره حساب، شماره روی کارت را وارد ...