فرم ثبت نام دریافت یارانه نقدی در ... نیز باید در روز دوم ثبت نام یعنی 21 ... 30 و 31 فروردین ...
سایت سامانه رفاهی www.refahi.ir, ثبت نام یارانه نقدی در سایت رفاهی, خود اظهاری یارانه ها, ثبت نام ...
خانوارهای جامانده از ثبت نام یارانه ها 30 و 31 فروردین ثبت‌نام کنند.سایت ثبت نام یارانه: ... در ...
لطفا، جهت انصراف از دریافت یارانه نقدی به نکات زیر توجه کنید: بدیهی است عدم ثبت نام در مرحله ...
دومین روز از نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی با ثبت نام سرپرستان خانواری که رقم سمت ...
بدیهی است عدم ثبت نام در ... دومین مرحله ثبت نام یارانه ها آغاز و ... یارانه ها : ... روزهای 30 و 31 ...
همشهری آنلاین: ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳ بطور همزمان از ۲۰ ...