سامانه مدیریت کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، با عضویت در این سامانه می توانید از ...
سامانه مدیریت کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، با عضویت در این سامانه می توانید از ...
ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1396; دفترچه راهنمای آزمون شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت ...
مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی UpToDate برقراری دسترسی ...
نهمین دورهمی كتابدارانه بیست و پنجم مهر ماه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید ...
به گزارش خبرنگار ایرنا: در قدم اول راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس در سال 1381 مطبوعاتی شد و در ...
گـردش مـجـازی در قـفـسـه کتابخانه ها. کتابخانه عمومی امام صادق علیه السلام. کتابخانه عمومی ...