با سلام من ۲۷سال دارم و مجرد هستم . از حدود ۶ماه پیش تیر کشیدن مبهمی را در قسمت مجاری ادراری ...
Apr 28, 2009 · سلام حدود دو ماهه که بیضه هام به صورت تیر کشیدن درد می گیره. البته دردش خفیفه و فقط چ
Apr 28, 2009 · سلام حدود دو ماهه که بیضه هام به صورت تیر کشیدن درد می گیره. البته دردش خفیفه و فقط چ
سلام من یه دفعه درد و تیر کشیدن در ناحیه ... و قسمت زیر ناف تا قسمت بیضه ها تیر میکشه و ...
بیضه طبیعی : ... بویژه اگر با کشیدن پوست روی آن توده آبی ... نوشته شده در دوشنبه ۴ تیر ...