خیلی متاثر شدم چون پدر من هم یکی از هنر بیشه های قدیمی بود که باخانم شهرزاد فیلم بازی کرده بود.
دانلود تیتراژ سریال فاطما گل آوا بهرام آغوش تو; بیوگرافی دنیز در سریال فاطما گل