فریدون جیرانی درباره صحبت‌های گفته شده پیرامون خودکشی علی طباطبایی افزود: من در حال حاضر ...
علی طباطبایی از بازیگران جوان و با ... تکذیب این خبر خیلی از علاقمندان سینما و مردم را ...
خبر درگذشت علی طباطبایی تایید ... تکذیب این خبر خیلی از علاقمندان سینما و مردم را در شک فرو ...
خبر غیررسمی و ... را وداع گفت سید علی طباطبایی فرزند ... مریم میرزاخانی هستیم تکذیب حضور ...