پسودوتومور سربری (pseudotumor cerebral ) یا تومور کاذب مغزی نام یک بیماری مغزی است که در آن تمام علائم ...
تومور کاذب مغزی یا افزایش فشار داخل مغز اولیه به مواردی اتلاق می‌شود که بیمار دچار افزایش ...
پزشکان شک به تومور کاذب مغزی ( pseudo tumor cerebri ) می کنند و تصمیم می گیرند بچه رو LP کنند ...
تومور کاذب مغزی عارضه‌ايست با علائم و نشانه‌های افزايش فشار داخل جمجمه، بدون آنکه ضايعه ...
تومور کاذب مغزی یا افزایش فشار داخل مغز اولیه به مواردی اتلاق می‌شود که بیمار دچار افزایش ...
سودوتومور مغزی یا تومور کاذب مغزی نام یکی از بیماری‌های مغزی است که در آن بدون وجود تومور ...
تومور مغزی حدود ۲ درصد تومورهای انسان را تشکیل می‌دهد، ولی به علت محل قرارگیری آن، مرگ و ...