مارگارت تاچر به ویژه به خاطر روابط نزدیک با آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی که جنایت‌ها و ...
جوامع کارگری و مردم ایرلند که بیشترین آسیب‌ها را از سیاست‌های «مارگارت تاچر» دیده بودند ...
آوانگارد اخبار، ادب، فرهنگ و ادبیات ... سه شنبه, تیر ۶, ۱۳۹۶ صفحه اول; درباره آوانگارد; تماس با ...
نام او به هنگام تولد در بوداپست اریک فایس ... مارگارت تاچر و داینا رو خیلی قشنگ بازی کردن و ...