توفان جديد خورشيدي به اندازه‌اي شديد است كه تمامي رويداد‌هايي كه طي چرخه اخير خورشيدي رخ ...
طوفان خورشیدی: Solar storm: ذراتی از جنس الکترون و پروتون ویونهای سنگین که در پی انفجارات سطحی ...
توفان خورشيدي ... دادن به ناسا، و اين بار با گفتن ۳ يا ۶ روز تاريكي بر اثر طوفان خورشيدي ...
دومين توفان خورشيدي 2012 رخ داد در ادامه ورود خورشيد به دوره فعال خود، روز دوشنبه اين ستاره يك ...
مرکز تحقیقات اختر فیزیک مراغه گفت: توفان عظیم خورشیدی که اخیرا رخ داده است، ذرات باداری ...
دودكش خورشيدي. اساساً اگر بخواهيد انرژيهاي تجديد‌پذير از كاربرد وسيعي برخوردار شوند بايد ...