اگر این سوال در ذهن شما بوده که تنبل ترین و فعال ترین کشورهای جهان را بشناسید حالا جواب ...
در این بررسی جهانی که توسط نشریه علمی لانست انجام شده ، 122 کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند.
اگر این سوال در ذهن شما بوده که تنبل ترین و فعال ترین کشورهای جهان را بشناسید حالا جواب ...
تنبل ترین کشور جهان کجاست؟ مردم اندونزی کمترین پیاده‌روی را انجام می‌دهند؛ آنها روزانه ...
ساکنین کشور هنگ کنگ به نظر می‌رسد از همه فعال‌تر باشند. آنها حدودا روزی 6880 قدم بر می‌دارند ...
اگر این سوال در ذهن شما بوده که تنبل ترین و فعال ترین کشورهای جهان را بشناسید حالا جواب ...
تنبل‌ ترین کشور جهان را بشناسید! ,بررسی های جدید نشان می دهد که مردمان کشور های آفریقای ...