اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرایط توافق ژنو را تا ۱۳ ژوییه تمدید ... و یکشنبه ... مذاکرات امروز ...
ایران و گروه 1+5 در آخرین مرحله مذاکرات برای دست یابی به توافق بر سر مسئله هسته ای تهران هستند.
ایران و گروه 1+5 در آخرین مرحله مذاکرات برای دست یابی به توافق بر سر مسئله هسته ای تهران هستند.
با نزدیک شدن مهلت ۲۴ نوامبر وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک در روز یکشنبه به مذاکرات فشرده ...
ظریف یکشنبه شب محل مذاکرات را ترک کرده بود و به تهران بازگشته بود. به گزارش خبرنگار صدای ...
ایران و گروه 1+5 درباره تمدید مذاکرات هسته ای تا روز 10 تیرماه آینده توافق کردند. به گزارش ...