Jul 19, 2013 · در این فیلم که در برنامه تماشا پخش شده، مریم عرفان، به معرفی آثار پرویز تناولی، مجسمه ...
مجله فرهنگی هنری تماشا هر پنجشنبه از شبکه فارسی بی‌بی‌سی پخش می شود. این برنامه شامل گزارش ...
گالری ماه مهر، نمایشگاهی از «مجسمه‌های کوچک» پرویز تناولی را برای نخستین بار به تماشا گذاشت.
سوم فروردین ماه، سال‌روز تولد پرویز تناولی مجسمه‌ساز، نقاش، پژوهشگر و مجموعه‌دار ایرانی ...
پرویز تناولی Permanent Link. گبه، هنر زیر پا (انگلیسی، فارسی)( 2004) نویسنده: پرویز تناولی ...
نمایشگاهی از آثار پرویز تناولی در گالری شهریور برگزار شده و به مدت یک ماه برای بازدید عموم ...
پرویز تناولی مجسمه‌ساز، نقاش، پژوهش‌گر و مجموعه‌دار ایرانی است. از وی به عنوان یکی از پیش ...
Parviz Tanavoli. 24,818 likes ... همزمان با آغاز نمایشگاه "پرویز تناولی و شیرهای ایرانی" در موزه ...