تلفن روابط عمومی باشگاه پرسپولیس مدیر روابط عمومی پرسپولیس استعفا کرد. ایسنا: حسین قدوسی ...
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه بازی دو تیم پرطرفدار کشورمان در خارج ...
مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر داد؛ با توجه به جمع بندی های انجام شده برگزاری دربی آلمان ...
با تایید مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس دربی سرخابی‌های پایتخت که قرار بود در آلمان ...
مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر داد؛ با توجه به جمع بندی های انجام شده برگزاری دربی منتفی شده ...
خبرگزاری آریا - مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر داد؛ با توجه به جمع بندی‌های انجام شده ...
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه بازی دو تیم پرطرفدار کشور در خارج از ...
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در خصوص مزایده برگزار شده برای این باشگاه و اعلام نتیجه این ...
- مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به جمع بندی های انجام شده برگزاری داربی ...
با تایید مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس دربی سرخابی‌های پایتخت که قرار بود در آلمان ...
به گزارش شریان نیوز،مدیر روابط عمومی پرسپولیس خبر داد؛ با توجه به جمع بندی های انجام شده ...
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه بازی دو تیم پرطرفدار کشورمان در خارج ...
با اعلام مدیر روابط عمومی باشگاه ... خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار ...