... پزشک وتجلیل از چهره‌های ماندگار پزشکی که از ... در شبکه‌های اجتماعی تقدیر ... نامه; پاورقی ...
چهره های ماندگار ... دارنده چندین لوح تقدیر از ... از بنیانگذاران تالیف و تدوین فرهنگ‌نامه ...
کودکان ابری فیلم زیبای رضا فهیمی که موسسه چهره های ماندگار ... مراسم تقدیر از ... نامه از سوی ...
آئین نامه های ... تقدیر از 60 چهره ماندگار ... به نمایندگی از چهره‌های ماندگار سازمان ...
چهره های ماندگار عرصه ... خوارزمی، معرفی بعنوان چهره ماندگار، تقدیر نامه از وزیر بهداشت ...
صدای چهره های ماندگار در ... در پایان مراسم اسامی چهره های ماندگار معرفی و تقدیر ... ۵ نامه ...
قرار است انجمن روز شنبه 13 آذرماه بعد از ساعت 18 از ژاله علو، پرویز بهرام و احمد رسول‌زاده سه ...
صدای چهره های ماندگار در ... در پایان مراسم اسامی چهره های ماندگار معرفی و تقدیر ... ۵ نامه ...
آئین نامه و بخشنامه ... گردهمایی تقدیر از چهره های ماندگار و ... در گردهمایی تقدیر از چهره های ...
ویژه نامه‌های ... همایش چهره‌های ماندگار کیفیت ... گواهینامه چهره ماندگار کیفیت تقدیر ...
چهره‌های ماندگار عنوان برنامه‌ای ... های ماندگار»، از چهره‌های ماندگار هر سال تقدیر می ...
... کارآفرینان و چهره های ماندگار گلمکان ... تقدیر از نوجوانان قرآنی،حافظ پنج جزء قرآن کریم ...
... تقدیر از چهره‌های فرهیخته و ماندگار ... تقدیر از چهره‌های ... تفاهم‌نامه میان ...
ستاد چهره های ماندگار میزبان جمع کوچک و صمیمی خانوادگی استاد دکتر تجلیلدر رستوران برج ...
دریافت لوح چهره های ماندگار کیفیت ایران ... awards تقدیر نامه لوح تقدیر تندیس مدیریت ...